• banain
  • bannerats1

SELAMAT DATANG SISWA/I HEBAT MAN 2 KOTA CILEGON TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Pilih Data   
Cari Nama     
NoNIP NamaPelajaranJabatanDetail
1
197202041998031002
H. Munirudin, S.Ag, MM.Pd Akidah AkhlakKepala Madrasah
2
19711223 199704 1 001
H. Ajidullah, S.Pd Guru Matematika Wakamad Sarpras
3
19700409 199803 1 004
Sumarno, M.Pkim Guru Kimia Wakamad Kurikulum
4
19760316 200003 1 001
H.Muizudin, M.Pd FIQIHWakamad HUMAS
5
19701220 200312 2 001
Hj. Latifah, S.Ag, M,Pd Al-Quran HaditsKepala Perpustakaan
6
19660604 200501 2 001
Fatmawati, S.Pd Guru Bahasa Indonesia Walikelas dan Kepala UKS
7
19660824 200501 1 002
Rustiyadi, M,Pd Guru Bahasa Inggris Pembimbing Olympiade B. Inggri
8
19670105 200501 2 002
Maemunah, M.Pd Guru Ekonomi Walikelas
9
19760402 200501 2 007
Hj. Femy Afriani, M.Pd Guru Biologi Kepala Laboratorium IPA
10
19780805 200501 2 005
Iim Halimah, S.Pd Guru PKN Walikelas
11
19780106 200501 2 006
Thoyibah, S.Ag, S.Pd Guru Sosiologi Walikelas
12
19730503 200312 2 002
Aan Musthofiah, S.Ag Sejarah Kebudayaan IslamKoordinator BP/BK
13
19750511 200604 1 005
Solihin, S.Pd. Guru Ekonomi Walikelas
14
19811020 200901 1 012
H.Syukron, S.Pd.I Guru Bahasa Arab Walikelas
15
19760516 200912 1 001
Deden Sudrajat, SE, MM Guru Ekonomi Wakamad Kesiswaan
16
19640530 201412 1 001
Drs. H. M. Husni Fatoni Al-Quran HaditsPembina UPTQ & Walikelas
17
19631101 201412 2 002
Dra. Marhumah Akidah AkhlakWalikelas
18
19790208 201412 1 001
Jupri, S.Pd.I FIQIH Walikelas/Pembina ROHIS
19
19780825 200710 2 001
Yosi Fitri, ST, M, Pd Guru Kimia Walikelas
20
19790430 201411 2 004
Erika Rahma Ardianti, S.Pd Bahasa InggrisAdministrasi Kepegawaian/GURU